project description
partners
handbook
forum
registration
about
sitemap
 Deutsch  |  Français  |  English  |  Български  |  Nederlands  |  Malti  |  Catalá  |  Español
 Ελληνικά  |  Lëtzebuergesch  |  Suomi  |  Magyar  |  Íslenska  |  Česky  |  Slovenščina  |  Galego Lingua 1: Projekt LRC

Pospeševanje in podpiranje učenja (tujih) jezikov v središčih za samostojno učenje

S projektom želimo izboljšati in razvijati poučevanje in učenje jezikov v Središčih za samostojno učenje, in sicer z izmenjavo izkušenj in strokovnega znanja med že ustanovljenimi ter razvijajočimi se središči. V projektu sodeluje 17 partnerjev iz 13-ih evropskih držav.

Namen projekta je, da se pomaga Središčem, ki želijo razširiti svojo ponudbo tako, da bi uporabnikom ponudili učenje novih, predvsem "manj znanih" jezikov in nova orodja ter da bi povečali število uporabnikov.

Sodelujoči v projektu bodo to izvedli na sledeč način:

·         Napisali in izdali bodo praktičen, lahko berljiv priročnik Good Practice Guidelines (v knjižni obliki bo na voljo v 4-h, na internetu pa v 14-ih jezikih). Priročnik bo v pomoč vsem, ki ustanavljajo, vodijo ali širijo svoje Središče.

·         Strokovna izmenjava mnenj bo med projektom potekala preko interneta in bo objavljena tudi na portalu.

·         Portal projekta bo po zaključku projekta širši javnosti na voljo še dve leti. S tem bo ostalim Središčem zagotovljena nadaljna mednarodna strokovna podpora.

Za vse nadaljne informacije se lahko obrnete na informatorja omenjega projekta (pri inštituciji CILT, the National Centre for Languages):

LRC Project
Imke Djouadj
CILT
20 Bedfordbury
London
WC2N 4LB
United Kingdom

Tel.:        +44 (0)207 379 5110
Fax:        +44 (0)207  379 5082
E-pošta:  [email protected]


This project is being carried out with the support of the European Community in the framework of the Socrates programme. back to welcome page