project description
partners
handbook
forum
registration
about
sitemap
 Deutsch  |  Français  |  English  |  Български  |  Nederlands  |  Malti  |  Catalá  |  Español
 Ελληνικά  |  Lëtzebuergesch  |  Suomi  |  Magyar  |  Íslenska  |  Česky  |  Slovenščina  |  Galego Aquest lloc web és l'arxiu del projecte LRC (Sócrates, acció Lingua 1) 2001-2003.

Projecte LRC: Ampliació del suport a l'aprenentatge de llengües estrangeres mitjançant els centres de recursos de llengües

Aquest projecte va ser coordinat pel CILT, The National Centre for Languages (UK) i va rebre el suport del programa Sócrates de la Uniò Europea, acció Lingua 1 (2001-2003).

El projecte LRC va tenir com objectiu incrementar i millorar el suport a l'ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres a partir de la collaboració i l'intercanvi entre centres de recursos europeus. Va agrupar 17 organitzacions de 13 països.

Un dels principals resultats del projecte va ser la publicació:

El manual del Centre de Recursos d' Idiomes: Orientacions per a la implantacio, funcionament i ampliació dels centres de recursos d'idiomes.

Les còpies impreses del manual s'han exhaurit però la versió en pdf en 16 llengües està disponible a la web.

Hem decidit mantenir activa la pàgina web del projecte malgrat s'hagi acabat el període de finançament, ja que hem observat que continua havent-hi interès per part del public interessat en el tema.

L'apartat del Fòrum LRC s'ha transferit a la pàgina del projecte eEurolnclusion. Aquest projecte està creant una xarxa de Centres de recursos d'idiomes especialitzats en les llengües menys ensenyades i parlades.

Us invitem a continuar visitant els recursos en línia de la pàgina original del projecte LRC, a participar en el fòrum així com a visitar la pàgina eEuroinclusion.

Per a més informació podeu contactar amb la persona responsable d'informació del projecte LRC al CILT, the National Centre for Languages.

LRC Project
Imke Djouadj
CILT
20 Bedfordbury
London
WC2N 4LB
United Kingdom

Tel.:      +44 (0)207 379 5110
Fax:      +44 (0)207  379 5082
E-mail:   [email protected]


This project is being carried out with the support of the European Community in the framework of the Socrates programme. back to welcome page