project description
partners
handbook
forum
registration
about
sitemap
 Deutsch  |  Français  |  English  |  Български  |  Nederlands  |  Malti  |  Catalá  |  Español
   |  Lëtzebuergesch  |  Suomi  |  Magyar  |  Íslenska  |  Česky  |  Slovenščina  |  Galego Lingua 1: LRC-projekti

LRC (Language Resource Centre) -projekti: kieltenopetuksen tukeminen kielten resurssikeskusten avulla

Projektin tarkoituksena on kehittää kieltenopetuksen ja -oppimisen tukemista lisäämällä yhteistyötä vakiintuneiden ja perustettavien kielten resurssikeskusten välillä. Hankkeessa on mukana 17 organisaatiota 13 Euroopan maasta.

LRC-projektin tavoitteena on tehostaa resurssikeskusten käyttöä laajentamalla niiden kielivalikoimaa (lisäämällä etenkin vähemmän puhuttuja kieliä), lisäämällä uusia palveluja (esim. etäyhteys ja uudet kanavat) ja kasvattamalla käyttäjämääriä esimerkiksi avaamalla palvelut laajalle yleisölle.

Tämä voidaan tehdä

  • laatimalla lukijaystävällisiä Hyvien käytäntöjen ohjekirjoja kaikille, jotka perustavat tai johtavat kielten resurssikeskuksia (kirjoja julkaistaan paperiversioina 4 kielellä ja internetissä 14 kielellä),

  • luomalla keskustelua, joka muodostaa pohjan LRC-koordinaattoreiden sähköiselle verkostolle, jota ylläpidetään projektin portaalissa, ja

  • ylläpitämällä projektin portaalia vähintään kaksi vuotta projektin rahoitetun vaiheen jälkeen, jotta projektin aikana rakennetun kansainvälisen tuki- ja osaamisverkoston kehittyminen ja vaikutus jatkuisi projektin jälkeenkin.

Lisätietoja antaa CILTin (CILT, the National Centre for Languages) LRC-projektin tiedottaja:

LRC Project
Imke Djouadj
CILT
20 Bedfordbury
London
WC2N 4LB
United Kingdom

Puh. +44 (0)207 379 5110
Fax +44 (0)207 379 5082
Sähköposti[email protected]


This project is being carried out with the support of the European Community in the framework of the Socrates programme. back to welcome page