project description
partners
handbook
forum
registration
about
sitemap
 Deutsch  |  Français  |  English  |  Български  |  Nederlands  |  Malti  |  Catalá  |  Español
 Ελληνικά  |  Lëtzebuergesch  |  Suomi  |  Magyar  |  Íslenska  |  Česky  |  Slovenščina  |  Galego Lingua 1: LRC Project

Projekt LRC: zlepšování podpory jazykového studia prostřednictvím jazykových studoven (JS, anglicky Language Resource Centres - LRCs)

Tento projekt si klade za cíl zlepšit a dále rozvinout podporu výuky a studia cizích jazyků na základě poskytnutí zkušeností již fungujících studijních knihoven cizích jazyků těm, které vznikají. Do jeho práce se zapojilo 17 partnerských organizací ze 13 evropských států.

Projekt si klade za cíl pomoci studijním knihovnám cizích jazyků rozšířit nabídku svých služeb, například o další jazyky či nová media, zpřístupnit informace a materiály přes Internet, nabízet služby většímu počtu uživatelů včetně široké veřejnosti.

K dosažení těchto cílů projekt

·         Vypracuje a vydá  příručku Praktické rady, jak založit, provozovat a rozšiřovat služby jazykových studoven (knižně ve 4 jazycích, na Internetu ve 14 jazycích).

·         Podnítí diskusi odborníků, která se stane základem pro vytvoření elektronického propojení mezi zřizovateli multimediálních jazykových studoven na veřejném portálu tohoto projektu.

·         Umožní přístup na svůj veřejný portál po dobu nejméně dvou let od skončení oficiální dotované části projektu, aby byl zajištěn další rozvoj myšlenek projektu i po jeho skončení. 

S dotazy se obracejte na tajemnici tohoto projektu (LRC Project information officer) v Centru pro informace o jazykovém vzdělávání a výzkumu (CILT, the National Centre for Languages):

 LRC Project
 Imke Djouadj
CILT
20 Bedfordbury
London
WC2N 4LB
Velká Británie

Tel.:    +44 (0)207 379 5110
Fax:      +44 (0)207  379 5082
E-mail:   [email protected]


This project is being carried out with the support of the European Community in the framework of the Socrates programme. back to welcome page