project description
partners
handbook
forum
registration
about
sitemap
 Deutsch  |  Français  |  English  |  Български  |  Nederlands  |  Malti  |  Catalá  |  Español
   |  Lëtzebuergesch  |  Suomi  |  Magyar  |  Íslenska  |  Česky  |  Slovenščina  |  Galego 

Inkiteb issa sabiex tirregistra fil-mailing list tal-progett LRC halli tircievi taghrif aggornat dwar attivitajiet tal-progett LRC u dwar zviluppi ohra nteressanti li ghandhom xjaqsmu mac- Centri ta Rizorsi ghat-Taghlim tal-Lingwi.

Il-formola ta registrazzjoni hija bl-Ingliz. Informazzjoni dwar ismek, e-mail, pajjiz ta residenza u l-qasam tax-xoghol tieghek tigi mitluba.

Name:
E-mail:
Country:
Occupation:
 

This project is being carried out with the support of the European Community in the framework of the Socrates programme. back to welcome page